Sommarjobb via Stockholms stad

UNGDOMSCREW

Ungdomscrew på Barnens Ö riktar sig till sommarjobbande ungdomar som är för gamla för att åka på sommarkollo och för unga för att jobba som kolloledare, alltså i åldrarna 17-19 år. I verksamheten får ungdomarna en bred och nyttig erfarenhet med hög grad handledning och feedback i arbetet. Detta i kombination med en meningsfull fritid och delaktighet i den miljö och de värderingar som kännetecknar kollo på Barnens Ö.

Vi tar emot 45 ungdomar per sommar fördelat på tre perioder. Vi har tre handledare som jobbar dedikerat i verksamheten och vi har möjlighet att ta emot fem ungdomar per period med behov av särskilt språkstöd.

Ungdomarna anställs av Stockholms Stad genom kommunens ordinarie process för feriejobb. För sommarjobb år 2020 gäller alltså att en är skriven i kommunen samt född 2001-2003. Ansökan måste vara registrerad på kommunens webbplats senast 4 mars. I ansökan ska anges intresse för arbete med barn eller praktiska arbetsuppgifter och på kollo. Därefter gör kommunen urval och placering utefter sina kriterier.

Ungdomscrew Barnens Ö drivs av personal som har mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar inom Stiftelsen Barnens Dags olika verksamheter såsom sommarkollo, helgkollo samt LSS-kollo och i syfte att ta tillvara på synergierna på Barnens Ö mellan utvecklande arbete och meningsfull fritid.