Ungdomscrew

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 076-124 39 44
Instagram: ungdomscrew_barnenso

Om ungdomscrew

Sommaren 2017 startade en ny verksamhet inom Stiftelsen Barnens Dag, Ungdomscrew på Barnens Ö. Verksamheten riktar sig till sommarjobbande ungdomar i åldrarna 17-19 år, som är för gamla för att åka på sommarkollo och för unga för att jobba som kolloledare. I verksamheten får ungdomarna en bred och nyttig erfarenhet med hög grad handledning och feedback i arbetet. Detta i kombination med en meningsfull fritid och delaktighet i den miljö och de värderingar som kännetecknar kollo på Barnens Ö.

 

Till sommaren 2018 har vi utvecklat verksamheten och tar emot 45 ungdomar fördelat på tre perioder. Vi har tre handledare som jobbar dedikerat i verksamheten och vi har möjlighet att ta emot fem ungdomar per period med behov av särskilt språkstöd. Alla ungdomar som vi tar emot är anställda av Stockholms Stad.

 

Vi som startat och driver Ungdomscrew har mångårig erfarenhet från arbete med ungdomar samt inom Stiftelsen Barnens Dags olika verksamheter såsom sommarkollo på Barnens Ö, helgkollo som är en insats från Socialtjänsten för barn och unga med psykosocial problematik samt LSS-kollo på Fiskeboda.